Приклади використання циклу while у MATLAB: Основні поняття мови програмування

Автор Levent, Квт. 26, 2023, 09:25 PM

« попередня теа - наступна тема »

Levent

Огляд статті
 • Вступ
 • Що таке цикл "while" в MATLAB?
 • Синтаксис циклу "while" в MATLAB
 • Приклади використання циклу "while" в MATLAB

  • Простий приклад
  • Обчислення факторіала числа
  • Контроль введення користувача
  • Гра вгадай число
 • Заключення
 • Часті запитання

Матричний цикл while в MATLAB
Якщо вам потрібно виконати певну операцію декілька разів у MATLAB, то ви можете використовувати цикл "while". Цикл "while" дає можливість виконувати блок коду, поки задана умова є істинною. У цій статті ми розглянемо синтаксис та приклади використання циклу "while" в MATLAB.


Що таке цикл "while" в MATLAB?
Цикл "while" - це конструкція програмування, яка повторює блок коду, доки задана умова виконується. Якщо умова не виконується, то виконання циклу зупиняється.

Синтаксис циклу "while" в MATLAB
Основний синтаксис циклу "while" в MATLAB виглядає наступним чином:

Код Select
while умова
    код, який потрібно повторювати
end

У цьому синтаксисі:

 • "умова" - це логічний вираз, який повинен повернути значення true або false.
 • "код, який потрібно повторювати" - це блок коду, який буде виконуватися доти, поки умова є істинною.

Приклади використання циклу "while" в MATLAB
Простий приклад
Найпростіший спосіб використання циклу "while" - це просто повторювати блок коду доти, поки умова виконується. Давайте перевіримо це на прикладі.

Код Select
x = 1;
while x <= 5
    disp(x);
    x = x + 1;
end

Цей код виведе числа від 1 до 5.

Обчислення факторіала числа
Цикл "while" можна використовувати для обчислення факторіала числа. Факторіал числа - це добуток всіх натуральних чисел, менших або рівних даному числу. Наприклад, факторіал числа 5 (обозначається як 5!) дорівнює 1 * 2 * 3 * 4 * 5 = 120.

Код Select
n = 5;
fact = 1;

while n > 1
    fact = fact * n;
    n = n - 1;
end

disp(fact);

У цьому коді ми обчислюємо факторіал числа 5.

Контроль введення користувача
Цикл "while" можна використовувати для контролю введення користувача. Наприклад, якщо потрібно отримати від користувача число, то можна застосувати цикл "while", щоб переконатися, що введене значення є правильним.

Код Select
number = -1;
while number < 0 || number > 10
    prompt = 'Введіть число від 0 до 10: ';
    number = input(prompt);
end

disp(['Ви ввели число ', num2str(number)]);

У цьому коді програма запитує користувача ввести число від 0 до 10, і повторює запит, доки користувач не введе коректне число.

Гра вгадай число
Цикл "while" може бути корисним для створення простих ігор. Один з прикладів - гра вгадай число. У грі комп'ютер загадує число від 1 до 100, а користувач повинен вгадати це число. Комп'ютер дає підказки, чи введене число менше або більше загаданого.

Код Select
secret_number = randi([1, 100]);
guess = -1;
num_guesses = 0;

while guess ~= secret_number
    prompt = 'Введіть число від 1 до 100: ';
    guess = input(prompt);
    num_guesses = num_guesses + 1;
   
    if guess < secret_number
        disp('Загадане число більше');
    elseif guess > secret_number
        disp('Загадане число менше');
    end
end

disp(['Ви вгадали число ', num2str(secret_number), ' за ', num2str(num_guesses), ' спроб.']);

У цьому коді користувач повинен вгадати загадане комп'ютером число, а програма надає підказки, чи число менше або більше. Гра триватиме доти, поки користувач не вгадає число.

Заключення
Цикл "while" в MATLAB - потужний інструмент для повторення блоку коду доти, поки задана умова є істинною. У цій статті ми розглянули синтаксис та приклади використання циклу "while". Надіюся, ця стаття була корисною для вас!

Часті запитання

Як використовувати цикл "while" в MATLAB?
Використовуйте синтаксис "while умова код, який потрібно повторювати end" для повторення блоку коду, доки умова є істинною.

Як обчислити факторіал числа за допомогою циклу "while" в MATLAB?
Використовуйте цикл "while", щоб помножити число на себе, доки воно не стане рівним 1.

Чому важливо перевіряти коректність введення при використанні циклу "while" в MATLAB?
Це дозволяє запобігти помилкам та неправильним результатам.

Як можна використовувати цикл "while" для створення простих ігор в MATLAB?
Цикл "while" можна використовувати для створення простих ігор, наприклад, гри вгадай число. Комп'ютер загадує число, а користувач повинен вгадати його за допомогою підказок.

Як можна вийти з циклу "while" раніше, ніж задана умова стає хибною?
Використовуйте оператор "break", щоб вийти з циклу "while" в будь-який момент.

Чому важливо розуміти те, як працює цикл "while" в MATLAB?
Розуміння того, як працює цикл "while" в MATLAB, дозволяє вам ефективно використовувати його для повторення блоку коду та запобігти неправильним результатам.